17 maj - Seminarium

God kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande och hälsa. Carin Falkner och Ann Ludvigsson, forskningsplattformen Fritidshem.

Fredagen den 17 maj, kl 10.15-12.00 i Ha208. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

2012-12-20