25 januari - Halvtidsseminarium i didaktik

Lärares arbete i en målstyrd skola. Att kommunicera mål eller att iscensätta lärande. Doktorand Rebecka Sädbom.

Kl. 10.15-12.00 i Ha208, fredagen den 25 januari 2013. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

Diskutant

Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet

Läsgrupp

Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation

Professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation

2012-12-20