3 maj - Seminarium

Historiebruk, att undersöka hur vi använder historia. Anders Dybelius, forskningsplattformen Samhällsstudier och didaktik.

Fredagen den 3 maj, kl 10-15-12.00 i Ha208. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

2012-12-20
2012-12-20