8 februari - Seminarium

Förskolepedagogisk forskning.

Kl 10.15-12.00 i Ha208, fredagen den 8 februari. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

  1. Systematiskt kvalitetsarbete och den nya läroplanen – samspelet mellan verksamhet, utbildning och forskning. Jane Brodin och Karin Renblad.
  2. I dialog med förskolans praktik – nyfikenhet och lyssnande med hjälp av videokamera. Susanna Anderstaaf och Christian Eidevald.
2012-12-20