8 mars - Seminarium

Komplexitet som undervisningsinnehåll. Forskningsplattformen Hållbar utveckling och naturvetenskapens didaktik.

Fredag 8 mars kl 10.15-12.00 i Ha208. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

Ellen Allmers, Per Askerlund och Sofia Kjellström diskuterar en kommande ansökan till VR om komplexitet som undervisningsinnehåll inom kontexten ekosystem och ekosystemtjänster. Framförallt vill vi diskutera och få hjälp med att utveckla metoden.

Läsunderlag tillhandahålles av Karin Karlsson.

2012-12-20