31 maj - Slutseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap

Klass, unga män och digitala medier i vardagen: föreställningar, förhållningssätt, praktiker. Doktorand Martin Danielsson.

Fredagen den 31 maj 2013, kl 13.15-15.00

Diskutant

Docent Stina Bengtsson, Södertörns högskola

Läsgrupp

Professor emeritus Lars-Åke Engblom, Högskolan för lärande och kommunikation

2013-02-06