24 maj - Halvtidsseminarium i pedagogik

Yngre förskolebarns interaktion och "görande" med digitala medier och text. Doktorand Sara Hvit.

Fredag 24 maj kl 10.15-12.00 i Ha208 (styrelserummet).​

Diskutant

Docent Maria Simonsson, Linköpings universitet

Läsgrupp

Professor Elsie Anderberg, Högskolan för lärande och kommunikation

Universitetslektor Anna Klerfelt, Högskolan för lärande och kommunikation

2013-04-08
2013-04-08