24 maj - Disputation i Handikappvetenskap

Man vill ju klara sig själv. Studievardagen för studenter med Asperger Syndrom i högre utbildning. Doktorand Ann Simmeborn Fleischer.

Fredagen den 24 maj 2013 kl 13.15 i Hb116.

Opponent

Professor Anders Möller, Ersta Sköndal högskola

Ledamöter i betygsnämnd

Professor Anita Björklund, Hälsohögskolan

Professor Bengt Persson, Högskolan i Borås

Professor emeritus Jerry Rosenqvist, Malmö högskola

Ordförande

Professor Mats Granlund, Hälsohögskolan

2013-04-18