5 juni - Halvtidsseminarium i Didaktik

Att få syn på avgörande skillnader. Lärares samproducerade kunskap om hur matematikinnehållet blir tillgängligt för eleverna. Doktorand Pernilla Mårtensson.

Onsdag 5 juni kl 13.15-15.00 i Ha208

Avhandlingen behandlar beskaffenheten av lärares samproducerade kunskap i relation till lärandeobjektet då de medverkar i learning studies inom ämnet matematik.

Diskutant

Docent Mona Holmqvist, Göteborgs universitet

Läsgrupp

Universitetslektor Martin Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation

Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation

Biträdande handledare

Universitetslektor Robert Gunnarsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Professor emeritus Ference Marton, Göteborgs universitet

2013-04-29