15 oktober - Slutseminarium i pedagogik

"Projekt som stöd för hållbart utvecklingsarbete? En studie av ett IT-projekt på lärarutbildningen". Doktorand Ann Öhman Sandberg.

Tisdag 15 oktober kl 13.15-15.00 i Ha208.

Diskutant

Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet

Läsgrupp

Docent Viveca Lindberg, Stockholms universitet

Docent Monica Nilsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet

Biträdande handledare

Professor Lennart Svensson, Linköpings universitet samt forskningsledare för APeL

2013-06-17