4 oktober - Slutseminarium i pedagogik

Stereotypes in health care communication. Doktorand Joel Hedegaard.

Diskutant

Maria Gustavsson, docent, Linköpings universitet

Läsgrupp

Klas Borell, professor, Högskolan för lärande och kommunikation

Susanne Kvarnström, filosofie doktor, leg. sjuksköterska samt HR-strateg, Landstinget i Östergötland.

Huvudhandledare

Helene Ahl, professor, Högskolan för lärande och kommunikation

Biträdande handledare

Airi Rovio-Johansson, professor, Göteborgs universitet

2013-08-20