22 november - Disputation i pedagogik

“Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Doktorand Karin Alnervik.

Fredagen den 22 november 2013 kl 13.15 i Kurt Johansson-aulan, Hälsohögskolan.​

Opponent

Professor Sven Persson
Malmö högskola

Ledamöter i betygsnämnd

Professor Ulla Runesson
Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Tomas Saar
Karlstads universitet

Docent Berthel Sutter
Blekinge Tekniska Högskola

Ordförande

Professor Helene Ahl
Högskolan för lärande och kommunikation

2013-08-26