13 september - Seminarium Skolnära forskning

Matematikplattformen: Vad behöver man lära sig för att kunna något? Om lärandets nödvändiga villkor.

Tid och plats

Fredagen den 13 september kl 10.15-12.00 i Ha208. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

Om seminariet

Hur skall vi förbättra undervisningen så att elever lär sig det som vi har avsett? Lösningen på detta problem har ofta varit att ändra arbetsätt och arbetsformer, införa ny teknologi, göra eleverna mer delaktiga i sin lärprocess o.s.v. Mindre har man diskuterat hur det kunnande som eleverna skall utveckla är till sin natur och vad man måste lära sig för att utveckla detta kunnande. I denna presentation presenteras resultat från forskning inom matematikplattformen som visar att ett fokus på innehållet i undervisningen och på att undersöka vad som är nödvändigt att lära sig, bidrar till att eleverna i högre utsträckning utvecklar det kunnande som läraren har avsett.

2013-08-28