20 december - Seminarium Skolnära forskning

Undervisning och studier av retorik och argumentation - början på en diskussion. Professor Jens Allwood.

Tid och plats

Fredagen den 20 december kl 10.15-12.00 i Ha208.

Om seminariet

Jens Allwood, professor i lingvistik vid Göteborgs universitet, presenterar sin forskning under rubriken:

Undervisning och studier av retorik och argumentation - början på en diskussion

Seminariet ger en redogörelse för några grundläggande idéer inom retorik och argumentationsanalys och inleder en diskussion av hur man ska undervisa och studera dessa ämnen i en skolmiljö.

Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

2013-08-28