27 september - Seminarium Livslångt lärande

Karin Kilhammar: Idén om medarbetarskap. Seminariet är en del av Forskarfredag.

Tid och plats

Forskningsmiljön Livslångt lärande bjuder in till seminarium den 27 september kl 13-15 i sal Hb116.

Om seminariet

Fil. dr och universitetslektor Karin Kilhammar berättar om några av sina resultat från avhandlingsarbetet, där hon studerade hur medarbetarskap gestaltas och förstås i två olika sorters organisationer. Titeln på seminariet är "Idén om medarbetarskap".

2013-09-05