31 oktober - Docentföreläsning

Inkludering och likvärdighet i svensk skola? - reflektioner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Fil.dr Johan Malmqvist.

Torsdagen den 31 oktober kl 14.00 i sal Hb221.

2013-10-21