6 december - Disputation i pedagogik

En elev — en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. Doktorand Håkan Fleischer.

Välkommen till disputation, fredagen den 6 december 2013, kl 13.15 i sal Hb116.

Opponent

Professor Lars Naeslund
Stockholms universitet

Ledamöter i betygsnämnd

Docent Christina Chaib
Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Jörgen Nissen
Linköpings universitet

Professor Michael Thuné
Uppsala universitet

Ordförande

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation

2013-10-21