A.D.U.L.T.

A.D.U.L.T. är en forskningsmiljö vid Hälsohögskolan som startade hösten 2011. Det övergripande målet är att bedriva högkvalitativ forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning mot personer i yrkesverksam ålder. Forskningen syftar till ökad kunskap om hur vardagsliv, livsstil och förändringar i livet relaterar till hälsa och välfärd, och ska vara till nytta för individer och grupper i samhället. Forskningsmiljön strävar efter att vara en attraktiv mötesplats och att stimulera kunskapsutbyte samt skapa kontaktytor för forskare inom olika discipliner och professioner vid Hälsohögskolan med relevans för A.D.U.L.T.s forskningsområde. I forskningsmiljön medverkar såväl juniora som seniora forskare och doktorander.

Forskning

Aktuellt

Förkortningen A.D.U.L.T. står för Activity, Daily life, Utility, Lifestyle och Transition.

Activity (Aktivitet) 
Vår forskning fokuserar på vardagsaktiviteter som individer behöver och önskar göra på daglig basis och hur de relaterar till hälsa.

Daily life (Vardagsliv)
Vår forskning handlar om hur vardagsliv, inklusive arbetsliv, relaterar till hälsa och välfärd.

Utility (Nytta, Användbarhet)
Vår forskning ska vara till nytta för individ- grupp- och samhälle.

Lifestyle (Livsstil)
Vår forskning handlar om livsstil, hälsobeteende och egenvård samt hur dessa faktorer påverkar hälsa och välfärd.

Transition (Övergång, förändring)
Vår forskning handlar om hur olika förändringar i livet relaterar till vård, omsorg, hälsa och välfärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i A.D.U.L.T. har en stark förankring i det omgivande samhället, bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Nyheter inom området


 • Eleonor Fransson medverkar i webbinarium hos AFA Försäkring
  Torsdagen 29 april klockan 9.00–10.00 medverkar Eleonor Fransson, docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan, i ett webbinarium arrangerat av AFA Försäkring. Under webbinariet kommer hon tillsammans med Katarina Jood (Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset) att presentera en ny kunskapsöversikt gällande faktorer i arbetslivet och återgång i arbete efter stroke.
  Read more


 • Forskningsprojekt med Östersjöregionens åldrande befolkning i fokus
  Förra året bjöds professor Anita Björklund Carlstedt, på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, in som en av flera experter till projektet for Sustainable Working Life (SWL). Nio länder runt Östersjön är involverade i projektet som drivs av Baltic Sea Labour Forum och är bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Nu har projektet kommit en bit på vägen och deras första så kallade ”policy briefs” har offentliggjorts.
  Read more

 • Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt
  Pengar för att utveckla projektet Age@Work
  Professor Anita Björklund Carlstedt vid Hälsohögskolan i Jönköping riktar, precis som kollegan Cecilia Bjursell vid Encell, en del av sin forskning mot äldre. Nu är de en del av en större internationell satsning på området.
  Read more

 • 10 mars: A.D.U.L.T forskningsseminarium
  A.D.U.L.T. har forskningsseminarium den 10 mars klockan 13-15 i Gd 305.
  Read more

ADULT

Sidan uppdaterad