Jan Mårtensson får pris
- av Bengt Fridlund

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris är instiftat av VIC (Vårdprofessioner inom Cardiologi) för att uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. I år gick priset till Jan Mårtensson, professor i omvårdnad.  

Jan Mårtensson fick ta emot priset ”för en exemplarisk blandning av både deskriptiv och experimentell forskning som inneburit ett holistisk förståelse och omhändertagande av patienter, särskilt då äldre patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Denna forskning har satt djupa och värdfulla spår inte bara i patientens och närståendes livsvärldar utan också i praktiska, pedagogiska och organisatoriska avtryck för såväl utbildnings- som organisationsetablissemanget såväl nationellt som internationellt.”

Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad. VIC är en nationell förening för vårdprofessioner med akademisk utbildning verksamma inom hjärtsjukvård.

Priset delades ut på kardiologidagarna i Malmö 7-9 maj där Jan Mårtensson fick 10 000 kronor och nöjet att hålla en föreläsning. Priset har delats ut sedan 2009 och bland tidigare pristagare finns även HHJ-professorn Anders Broström.

2014-06-03