Magdalena Stadin, doktorand vid Hälsohögskolan, intervjuad om digital stress i Vetenskapens värld och SVT:s morgonprogram. Magdalenas avhandlingsarbete handlar om arbetsrelaterad stress kopplat till informations- och kommunikationsteknologi, det vill säga vad som brukar kallas för "digital stress" eller "IT-stress" i vardagligt tal.

2018-05-14