Workshop med Vårdforskning i Samverkan

Den 17 oktober arrangerade Vårdforskning i Samverkan (ViS) sin femte workshop, den här gången på Högskolan i Bo

Hälsohögskolan representerades vid workshoppen av Ulrika Lindmark (projektledare), Aimée Ekman och Inger Ahlstrand.

Ulrika presenterade projektet "Hälsofrämjande faktorer för ett hållbart arbetsliv inom Hälsa, vård och socialt arbete".

Webbenkäter har nyligen skickats ut till ca 2 200 studenter som läser sin första termin som: Arbetsterapeut, BMA, Fysioterapeut, Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Tandhygienist samt Socialt arbete/Socionomer. 

Foto: Iréne Carlensberg

2018-10-19