A.D.U.L.T medverkar i seminarium om digital stress i arbetslivet i Almedalen

Magdalena Stadin, doktorand på Hälsohögskolan och aktiv i forskningsmiljön A.D.U.L.T, kommer att sitta i paneldebatten i ett seminarium om Digital stress i arbetslivet (kopplat till chefen) i Almedalen den 2 juli mellan kl. 15.00 – 15.45. 

Magdalena Stadins avhandling handlar om digital stress i arbetslivet. Moderator för seminariet är Pia Sehm.

I seminariet medverkar Andreas Kristensson, innovationschef Telenor, och pratar om värdet om en sund digital arbetsmiljö. Man har tagit fram ett koncept – workfulness – tillsammans med hjärnforskare.

Medverkar gör också Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna Privat Tjänstesektor (LPT). Hennes presentation kommer att utgå från resultat från den undersökning som genomförs just nu om hur svenska chefer upplever stress i sitt jobb.

”Caseperson” – en chef som råkat ut för digital stress. Här kan vi lyfta fram vad som triggade igång stressen, hur det påverkade personen och vad som (förhoppningsvis) blev lösningen.

2019-06-24