Forskningsresultat presenterades i Nepal

En grupp lärare vid Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan, varav Berit Munck och Margereth Björklund är aktiva forskare i ADULT, var i Nepal i november 2019 för att redovisa forskningsresultat om barnmorskans roll.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sexual & Reproductive Healthcare. Artikelns titel är ”The professional role of skilled birth attendants’ in Nepal - a phenomenographic study”.

Redovisningen genomfördes för studiedeltagare och barnmorskestudenter på Lalitpur Nursing Campus i Kathmandu, Tansen Mission Hospital, Tansen Nursing School samt för barnmorskeföreningen i Katmandu.

Omvårdnadslitteratur och skrivmaterial överlämnades även till biblioteken på dessa institutioner.

Det finns ett ökat intresse för kvalitativ forskning inom barnmorskans område och redovisningen mottogs positivt. Att byta erfarenheter och att träffas över kulturgränser kändes givande.

2020-01-27