ADULT

ADULT är en forskningsmiljö som startade hösten 2011. Miljön är flervetenskaplig med såväl juniora som seniora forskare och doktorander. ADULT har ett starkt samarbete med den kliniska verksamheten inom vård och omsorg. Miljön samverkar även med andra lärosäten och forskningsmiljöer såväl nationellt som internationellt via olika forskningsprojekt.

Forskning

Kontakt

Ansvarig:

Eleonor Fransson
Koordinator:

Susanne Johannesson

Förkortningen ADULT står för Alienation, Disability, Unify, Life style och Treatment.

Utanförskap [Alienation] — innebär att en individ befinner sig utanför och/eller känner sig vara utan grupptillhörighet. Forskning som bedrivs relaterat till utanförskap är projekt rörande arbetsliv och lärande samt möjligheter för såväl den sjuke som närstående att påverka sin livssituation.  

Funktionshinder [Disability] — omfattar den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en individ i relation till sin omgivning. Forskningen inom adult berör funktionshinder och dess relation till personliga och miljörelaterade faktorer för individer med kroniska sjukdomar samt för vårdpersonal i syfte att förebygga funktionshinder.

Förena [Unify] — begreppet symboliserar forskarmiljöns ambition att via flervetenskaplig forskning möjliggöra en kunskapsutveckling inom adult:s forskningsområde.

Livsstil [Life style] — innebär specifika beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka. Pågående projekt innefattar studier kring ökad motivation, egenvård och hälsobeteende ur såväl ett promotivt som preventivt perspektiv i syfte att öka individens välbefinnande.

Behandling [Treatment] — bemötande  och handhavande innefattar utveckling av personcentrerade bedömningsinstrument, bemötande av individen i kontakt med vård och omsorg samt interventioner i syfte att öka hälsa och välbefinnande.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i adult har en stark förankring i det omgivande samhället bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Mål

Målet är att skapa en mötesplats för ett kunskapsutbyte mellan professioner för att ge möjlighet till att bedriva personcentrerad forskning ur ett flervetenskapligt perspektiv. Forskningen syftar till ökad delaktighet och minskat utanförskap för olika grupper i samhället genom såväl promotiva som preventiva implementeringar.

Sidan uppdaterad 2017-10-18

Sidan uppdaterad 2012-06-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information