Äldreforskning får 3,9 miljoner kronor

Institutet för gerontologi vid HHJ har tillsammans med Karolinska Institutet tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet "The Swedish Adoption/Twin Study of Aging" (SATSA).


2012-01-13