Avdelnings forskningsvision är att skapa "en högkvalitativ byggd miljö för alla".

Avdelningens uppdrag för att förverkliga denna vision är "att skapa lösningar för byggnader och infrastrukturer som nyttar människor, industri och samhälle och samskapar en hållbar framtid."

Vattenledningsparken