Classroom Lighting as Study/Show

På Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kommer ett befintligt klassrum att rustas upp och utrustas med moderna, flexibla belysnings- och sensorsystem för att underlätta både en bra lärmiljö för (ljus)elever och samtidigt ge en forskningstestbädd för olika studieformer. Detta projekt fokuserar på att designa, installera, testa och utvärdera en testbädd, inklusive en pilotstudie. Det möjliggör fältstudier som kan förbättra och översätta laboratorieresultat till den verkliga världen. Användningen av IoT-baserade digitala system i kombination med användarinteraktion gör det möjligt att studera olika nivåer av datautbyte och ge input till nya kunskapsintensiva bygg-/belysningsprodukter.

Projektet startade 1 november 2022 och kommer att pågå till 31 december 2024.

Klassrum på JTH

Klassrum på JTH - Situation november 2022