Hållbart byggande

Med stöd från Energimyndigheten driver vi ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län, som syftar till att stödja kommunerna i länet i arbetet att ta fram kommunala kvalitetsprogram för hållbart byggande

Sidan uppdaterad 2016-05-17

Sidan uppdaterad 2016-05-17