Samarbetet med Lanzhou i Kina fortsätter

Centrum för Oral Hälsa gästas under två månader av två kinesiska tandläkare.

Mrs Guo Yanli, chief Physician of Orthodontics och Mrs Miao Fang, Attending Physician of Periodontal Disease, båda från The Stomatological Hospital i Lanzhou, kommer att dela sin tid mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen.

Mrs Guo
Yanli, Henrik Jansson, Mrs. Miao Fang

Mrs Guo Yanli, Henrik Jansson, Mrs. Miao Fang.

2017-09-07