Nytt forskningssamarbete på Centrum för Oral Hälsa

Den 27 september arrangerades en intressant såväl som uppskattad föreläsning av professor Alex Mira, Oral Microbiome Laboratory vid CSISP i Valencia, Spanien.

Professor Mira bedriver intressant och nydanande forskning om munhålans mikrobiom där han använder moderna molekylärbiologiska metoder för att studera barns mikroflora relaterat till hälsa. Dessutom forskar han om etiologi och patogenes för vanliga sjukdomar i munnen (karies och parodontit). Hans forskargrupp har nyligen isolerat den nya arten Streptococcus dentisan,i som kan användas som hälsofrämjande probiotikum. De har även utvecklat ett salivtest (SIMMA), som genom metagenomik kan användas för prediktion av karies och risk för parodontit.

Alex Mira bedriver forskning tillsammans med Henrik Jansson och Malin Stensson vid Centrum för Oral Hälsa (ANB), där syftet är att finna strategier för tidig riskidentifiering inom oral hälsa med hjälp av biomarkörer som är associerade till karies. Projektet är under uppstart och forskargruppen består av medlemmar inom följande områden; cariologi, epidemiologi, hälsoekonomi, oral biologi och parodontologi.

2017-10-04