Kinesiska tandläkare på utbildning i Jönköping ”A test of Swedish dentistry – The Jönköping model”

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har tretton tandläkare besökt Folktandvården i Region Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för svensk odontologisk forskning.

Totalt deltog 13 tandläkare från Lanzhou University, som är provinshuvudstad i Gansu, Kina. Gruppen har besökt Folktand-vården och Odontologiska Institutionen och dess olika verksamheter under kursen, och varvar teoriundervisning med klinisk praktik.

På avslutningsdagen gjordes även ett nedslag på Tandhygienistprogrammets studentklinik. Här föreläste Malin Stensson, lektor i oral hälsovetenskap, om tandhygienistutbildningen i Jönköping och vad det innebär att arbeta som tandhygienist i Sverige. Dessutom föreläste professor emeritus Göran Koch, tillika hedersdoktor vid Jönköping University, om varför och hur Jönköpingsunder-sökningarna kom till i början på 1970-talet.

Avslutningsvis fick alla deltagare sitt kursbevis
av Tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

2017-10-06