Lärare från University of Porthsmouth på besök hos Tandhygienistprogrammet

Under en vecka i september fick Tandhygienistprogrammet besök av två lärare från University of Portsmouth, England.

Lärarna, Tracy Wallis och Jo-Ann Taylor, besökte studentkliniken, föreläste och medverkade i seminarier för våra studenter.

De hade även en uppskattad presentation för personalen om ett digitalt verktyg, Lift-up, vilket används för bedömning och återkoppling vid klinisk handledning. Förutom samverkan kring vår utbildning planeras även för forskningssamarbeten.

Gemensamma forskningsområden som nu diskuteras är pedagogik och riskbedömning inom tandvård.

2018-09-28