Docentföreläsning av Ulrika Lindmark

Fredagen den 19 oktober håller Ulrika Lindmark sin docentföreläsning "Hälsofrämjande arbete inom tandvården - ensam är inte stark".

Föreläsningen hålls i Forum Humanun på Hälsohögksolan kl. 14.00-15.00.

Välkomna!

2018-10-12