Lärare och studenter från ANB besöker tandhygienistutbildning i Pretoria

Två lärare har under tre veckor besökt Sefako Mekgatho Health Science University (SMU) i Pretoria.

SMU är sedan fem år samarbetspartner med Tandhygienistprogrammet på HHJ. I våras genomförde studenter och lärare från SMU utbyte på HHJ och nu under hösten är två svenska studenter på utbyte under tre månader.

Lärarna Åsa Wilsson (Med Dr i Medicinsk mikrobiologi) och Ulrika Lindmark (Docent i Oral hälsovetenskap), tog del av tandhygienistprogrammet med föreläsningar och seminarier samt förde diskussioner kring utveckling av samarbetet på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Förutom ämnen inom äldre- och barntandvård finns starkt intresse för vårdhygien.

Projektet planeras nu övergå från LP-projekt till ett Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), vilket förväntas öppna upp till fler möjligheter.

2018-10-16