Lärarteamet från Tandhygienistprogrammet årets Odontologiska Riksstämma

Lärarteamet från Tandhygienistprogrammet (Brittmarie Jacobsson, Ulrika Lindmark, Agneta Stenebrand, Kristina Berggren och Zahra Roshandel) besökte under ett par dagar årets Odontologiska Riksstämma som i år var förlagd i Göteborg.

De tog del av det senaste inom tandvårdspraktik och forskning inom Oral hälsovetenskap och Odontologi. På vandring genom det s k ”Future Lab”, illustrerades digital teknik, bl a virtuella människor som synliggör detaljerade anatomiska strukturer men också preklinisk träning, t ex scaling (tandstensborttagning). Ulrika Lindmark deltog även i en paneldiskussion vid en av forskningssessionerna, ”Protetik för sköra äldre”.

Exempel på aktuella forskningsområden som de deltog på var; Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer, Barn som far illa, Äldres munhälsa, Hälsofrämjande tandvård, Hur ska framtidens tandvård se ut, En mer jämlik tandhälsa, Tobaksprevention och tobaksskador, Nya parodontala diagnoser, Artificiellt lärande och Rättsodontologi.

2018-12-06