Delar av CO besökte FISABIO i Valencia

Hanna Ahonen, Christine Kvarnvik och Malin Stensson från Centrum för Oral Hälsa (CO), Hälsohögskolan har tillsammans med Kristian Havsed, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län besökt Oral Microbiome Laboratory vid FISABIO, Center for Advanced Research in Public Health, Valencia, Spanien.

CO har ett samarbete med FISABIO genom Dr. Alex Mira. Alex Mira är gästforskare vid Avdelning för Naturvetenskap och Biomedicin, Hälsohögskolan, och har lång erfarenhet av att studera samband mellan oral mikroflora och orala sjukdomar. Alex Mira är en av de mest framgångsrika forskarna inom området och välciterad inom ämnet. Vid besöket, som var mycket inspirerande, gavs både föreläsningar och möjligheter till laboratoriearbete gällande olika analysmetoder, som t ex DNA sekvenseringsmetoder för att studera karies och parodontit med associerade bakterier.

Från vänster i bild: Kristian Havsed, Christine Kvarnvik, Hanna Ahonen, Malin Stensson och Alex Mira.

2019-10-07