Anmälan till arbetskonferens för forskare

Du som doktorand eller senior forskare är välkommen att anmäla dig till vår arbetskonferens den 16-17 november 2017. Masterstudenter är välkomna att sitta med och lyssna under förmiddagarna. 

Din anmälan

Skicka ditt namn, din e-post samt uppgifter om var du arbetar till CHILD:s koordinator Cecilia Allegrind innan den 1 november 2017, gärna tidigare. Vi bjuder på konferens och kaffe, lunchen betalar du själv. Se nedan de obligatoriska förberedelser du behöver göra. Deltagande accepteras i mån av plats. Notera också att konferensspråket är engelska.

Varmt välkommen!

Arrangörer för arbetskonferensen är CHILD, Institutet för Handikappvetenskap samt Centre for Disability and Development Research (CeDDR).
Finansiärer är Vetenskapsrådet och CHILD.
 

Notera att förberedelsemomenten är obligatoriska och att konferensspråket är engelska.

Läs på teoretisk bas för konferensen

För att få ut mesta möjliga av konferensen ser vi gärna att du har läst igenom artikeln:

Imms,C., Granlund, M., Wilson, P., Steenbergen, B., Rosenbaum, P., & Gordon, A. (2017). Participation – both a means and an end. A conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. Developmental Medicine and Child Neurology DOI: 10.1111/dmcn.13237

Det ger oss en gemensam teoretisk referensram att ta avstamp i.  

Förbered dig för Speed dating

Förbered en Power Point-bild i pappersform som du kan använda när du får möjlighet att göra din 2-minuters presentation av dig själv och din forskning (under eftermiddagarnas parallella teman).

Gå på middag?

Du får gärna delta i konferensens middag den 16 november kl. 19:00 på Vy Sky bar (gångavstång från JU) till självkostnadspris som betalas på plats. Anmäl dig samt eventuella allergier, samtidigt som du gör konferensanmälan. 

Boka övernattning snarast

Om du behöver övernattning i Jönköping rekommenderar vi dig att boka det snarast då årets största mässa i regionen äger rum samtidigt, och det kan vara svårt att hitta rum. Vi kan tyvärr inte assistera andra än föreläsarna i detta.