Aktuellt inom CHILD

 • Karina Huus ny professor inom CHILD
  Sedan den 1 januari 2021 är Karina Huus professor i omvårdnad med inriktning mot barn och unga.
  Läs mer
 • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan
  Forskare i CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.
  Läs mer
 • En rapport från Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan
  "Strengthening the quality of early childhood education and care through inclusion” heter den policyrapport som nyligen publicerades av Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan. Den utgår ifrån att inkludering är en viktig del av kvalitet i förskolan. Rapporten vänder sig till politiker och beslutsfattare inom EU-länderna som stöd för att utveckla förskoleverksamheten och öka likvärdigheten inom förskolan och i sin förlängning i samhället. Den relaterar till FN:s hållbarhetsmål (SDG2030) och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  Läs mer
 • Ny podcast med CHILD-forskaren Frida Lygnegård
  Frida Lygnegård har under juni månad spelat in en podcast där hon samtalar med de inbjudna gästerna; Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin samt professor Disa Bergnehr vid avdelningen för Socialt arbete på Hälsohögskolan.
  Läs mer
 • Ojämlikhet i välstånd och inkomst mellan länder och kopplingen till ungdomars mentala välmående
  När den internationella rapporten över skolbarns hälsovanor (HBSC) släpptes inför Kristihimmelsfärd av WHO så släppte också forskare kopplade till skolbarns hälsovanor ett specialnummer i Journal of adolescent health. I en av artiklarna är docent Lilly Augustine, forskare i CHILD, en av medförfattarna. Artikeln heter: “National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries ”.
  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad