Nytt forskningsanslag beviljat CHILD-doktorand

CHILD-doktoranden Anna Karin Axelsson på Hälsohögskolan har fått 475 000 SEK från Stiftelsen Sävstaholm till sitt forskningsprojekt "Barn med betydande funktionshinder".

Läs mer om projektet Barn med betydande funktionshinder.

2013-04-02