Forskarkonferens om barn i behov av särskilt stöd

Den 28 maj samlar vi de internationellt sett främsta forskarna inom området barn i behov av särskilt stöd och delaktighet i hem, förskola och skola. Du som forskare är välkommen på en heldagskonferens i Jönköping.

2014-04-23