För specialpedagoger; aktuell forskning inom hörsel- och dövområdet

SPSM och Institutet för Handikappvetenskap samarrangerar en konferens om aktuell forsking inom hörsel- och dövområdet, i Linköping den 16 mars 2017. Den riktar sig mot specialpedagoger och innehåller ett 10-tal korta föredrag av forskare om det senaste inom deras respektive forskningsområde.

2017-02-06