Docentföreläsning om "Barn som närstående"

Susanne Knutsson håller sin docentföreläsning "Barn som närstående - bemötandets och förståelsens betydelse för hälsa och välbefinnande" fredagen den 19 maj kl. 13:30 i Forum Humanum, Hälsohögskolan.

Alla är välkomna!

2017-05-12