Aktuell forskarkonferens: Delaktighet som ett mål för inklusion

CHILD med internationella forskningspartners bjuder den 15-17 november 2017 in till en konferens om barn i förskoleåldern i behov av särskilt stöd, och delaktighet som ett mål för inklusion.

2017-06-22