Välkomna till docentföreläsning

Den 27 oktober har Elisabeth Elgmark sin docentföreläsning om aktivitet i vardagen hos vuxna som fått en hjärnskakning - till delaktighet i vardagen hos barn med lindrig utvecklingsstörning.

Docentföreläsning fredagen den 27 oktober 2017 kl. 13:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

Välkomna!

2017-10-18