Tips: Konferens om föräldraskap och familjestöd

Högskolan Väst anordnar i juni en konferens om föräldraskap och familjestöd. Konferensen är gratis och vänder sig till både forskare och praktiker som kan dela med sig av sin kunskap i fältet.

2018-03-27