Nya fondmedel till forskning om funktionsnedsättning

Både Sunnerdahls Handikappfond och Stiftelsen Sävstaholm har beviljat nya fondmedel till CHILD-forskare som forskar om barn med funktionsnedsättning.

Karin Bertills, CHILD-forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, har beviljats 100 000 kronor från Sunnerdahls Handikappfond för projektet "Elever i behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa - lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit". Läs mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lena Olsson, CHILD-doktorand vid Hälsohögskolan, har av Sunnerdals Handikappfond beviljats 200 000 kronor för projektet "Delaktighet i vardagen för skolbarn med lindrig utvecklingsstörning". Hon har också av Stiftelsen Sävstaholm beviljats 500 000 kronor för projektet "Serviceutnyttjande av barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer". Läs mer om projektetPDF

Frida Lygnegård, CHILD-doktorand vid Hälsohögskolan, har av Sunnerdahls Handikappfond beviljats 200 000 kronor och av Stiftelsen Sävstaholm 282 000 kronor för projektet "Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar". Läs mer om projektetPDF

För mer information om:
Stiftelsens Sunnerdahls Handikappfond Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelsen Sävstaholm Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-09-24