Gregor Maxwell

Porträttfoto av man

Gregor Maxwell

Dr Maxwell fick sin doktorsexamen 2012 från Jönköping University och är nu docent i inkluderande- och specialpedagogik vid UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Han arbetar främst med undervisning och forskning inom inkluderande och specialundervisning. Gregor har stor erfarenhet av att arbeta med internationella projekt då han tidigare varit involverad i ett FP6-forskningsutbildningsnätverk (MURINET). För närvarande arbetar han med Erasmus + -projektet Promoting Informed Choices for All Young People (2019-1-UK01-KA201-061971) han är också aktivt engagerad i det tematiska nätverket University of the Arctic och utvecklar ett gemensamt masterprogram (se: https://www.ulapland.fi/uatn) och även med att etablera och utöka ett nytt UNITWIN/UNESCO-nätverk (se: https://www.ulapland.fi/uatn/unitwin). Nationellt är Gregor för närvarande involverad i RELEMAST-projektet vid UiT som studerar nyutbildade lärare i arbete och som partner i projektet Lärande, bedömning och gränsövergång i lärarutbildning som finansieras av det norska forskningsrådet.

Gregor undervisar i utbildningsvetenskap (pedagogik) och inkluderande utbildningsprogram (specialpedagogik) med kurser på kandidatnivå och masternivå. Dessutom handleder han studenter på kandidatnivå och masternivå samt doktorander.

Gregors forskningsintressen fokuserar på barns delaktighet med ett fokus på inkludering. Han har publicerat nationellt och internationellt på teman relaterade till barns delaktighet, skolsystem, inkludering och mångfald.

Publikationer

  • Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. [«It is a very strange system» - special education, adapted education, and newly qualified teachers’ competence.] Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2020. ISSN 1504-9922.
  • Maxwell, Gregor; Bakke, Jarle P. Schooling for Everyone: Norway's Adapted Approach to Education for Everyone. Lapland university press 2019 ISBN 978-952-337-135-4.s 89 - 108.
  • Maxwell, Gregor; Granlund, Mats; Augustine, Lilly. Inclusion Through Participation: Understanding Participation in the International Classification of Functioning, Disability, and Health as a Methodological Research Tool for Investigating Inclusion. Frontiers in Education 2018; Volum 3 (41). ISSN 2504-284X.s doi: 10.3389/feduc.2018.00041.
  • Maxwell, Gregor. Perspectives in Inclusive and Special Education. In Pedagogisk Mangfold – I et samfunnsperspektiv [Educational Diversity – in a societal perspective], V.D. Haugen & G. Stølen (eds) Oslo: Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 165 - 187.
  • Maxwell, Gregor; Augustine, Lilly; Granlund, Mats. Does thinking and doing the same thing amount to involved participation? Empirical explorations for finding a measure of intensity for a third ICF-CY qualifier. Developmental Neurorehabilitation 2012; Volum 15 (4). ISSN 1751-8423.s 274 - 283.s doi: 10.3109/17518423.2012.689780.
  • Maxwell, Gregor; Alves, Ines; Granlund, Mats. Participation and environmental aspects in education and the ICF and the ICF-CY, findings from a systematic literature review: can we get there yet?. Developmental Neurorehabilitation 2012; Volum 15 (1). ISSN 1751-8423.s 63 - 78.

Sidan uppdaterad