Lilly Augustine

Lilly Augustine är biträdande lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan Jönköping. Hon disputerade vid Karolinska institutet 2006  i ämnet barnpsykiatri med avhandlingen “Participation and disability- A study of participation in school for children and youth with disabilities”.

Avhandlingen definierar begreppet delaktighet för gruppen barn med funktionsnedsättningar i ett systemteoretiskt perspektiv. Fokus ligger på hur begreppet används, samt relaterar till individens upplevelse, samspelet och kontextuella förutsättningar.

Lilly har även fokuserat på skolbarns hälsovanor och arbetat med material om skolbarns hälsovanor ”Health behaviour in school-aged children”. Hennes forskningsintressen handlar om barns hälsa och välmående utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, till exempel samspelet mellan risk- och skyddsfaktorer för barn. Nuvarande forskningsintressen är bland annat att klassificera delaktighet, med hjälp av till exempel WHOs klassifikationssystem ICF (international classification of functioning, disability and health). Engagemang och delaktighet kan ses som ett sätt att mäta hälsa och fungerar som en skyddsfaktor för individen.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information