• Lilly Augustine STINT-stipendiat hösten 2022
  Forskaren Lilly Augustine har fått ett stipendium från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, för att under höstterminen 2022 undervisa vid Ohio State University i USA.
  Läs mer
 • Ny forskningsartikel om familjer där en förälder har dövblindhet
  Forskarna har studerat hur familjelivet påverkas när en förälder har dövblindhet. De kom bland annat fram till att det är viktigt att hela familjen får stöd, inte enbart den individ som berörs av nedsättningen.
  Läs mer
 • I skärlinjen mellan funktionsnedsättning och mobbning drabbas den psykiska hälsan
  Forskaren Lilly Augustine har länge forskat om mobbning och i relation till barn och ungdomar med en funktionsnedsättning. I en ny antologi från Högskolan i Kristianstad bidrar hon med ett kapitel i ämnet. Boken är gratis att ladda ner och innehåller läsning av yttersta vikt.
  Läs mer
 • Vetenskapsrådet beviljar 2,6 miljoner kronor till forskare på Hälsohögskolan
  Professor Nerrolyn Ramstrand har under många år arbetat med att stödja ortopedtekniska projekt i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien. Nu har hon och en grupp internationella forskare fått medel från Vetenskapsrådet för att utveckla ett påbörjat arbete i Kambodja.
  Läs mer
 • Lästips: Leva som andra
  Boken Leva som andra vänder sig främst till studenter och yrkesverksamma inom områden som berör funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är en antologi med ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder. Boken kan även läsas av andra som i det dagliga kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning eller som intresserar sig för frågor som rör området.
  Läs mer

Text