• ISEI lockade CHILD-forskare till Australien
  I somras var det åter dags för konferensen The International Society of Early Intervention, där forskare inom tidig intervention möts för att diskutera och jämföra forskningsresultat. I år var det en stor grupp CHILD-forskare som deltog. Här berättar Madeleine Sjöman om dagarna.
  Läs mer
 • Nu har CHILD:s stora forskningsprogram kommit igång
  CHILD beviljades i vintras ett stort forskningsanslag om cirka 22 miljoner kronor till ett forskningsprogram om psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionshinder. Nu är forskarna igång!
  Läs mer
 • Hon doktorerar om skolidrott
  Den 22 november doktorerar Karin Bertills om självtillit och delaktighet i Idrott och Hälsa. Forskningen tar avstamp i och vidareutvecklar tidigare CHILD-forskning om delaktighet i vardagslivet för barn i behov av särskilt stöd.
  Läs mer

Text